Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017-12-15

Ամփոփելով 2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 630,803,206 ՀՀ դրամ,

- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 383,601,088 ՀՀ դրամ,

- Վճարված հատուցումներ՝ 427,094,545 ՀՀ դրամ,

- Կառավարչական ծախսեր՝ 144,058,645 ՀՀ դրամ,

- Ներդրումային եկամուտ՝ 52,926,363 ՀՀ դրամ,

- Զուտ շահույթ՝  92,567,729 ՀՀ դրամ,

 

Ընկերությունը 2017 թվականի նոյեմբերին պետական բյուջեի հաշվին է վճարել 31,856,678 ՀՀ դրամ հարկ:

Նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,642,005,503 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: