Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018-01-20

Ամփոփելով 2017 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.
- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 1,989,720,785 ՀՀ դրամ, 
- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 1,308,995,065 ՀՀ դրամ,
- Վճարված հատուցումներ՝ 1,704,844,733 ՀՀ դրամ,
- Կառավարչական ծախսեր՝ 454,610,587 ՀՀ դրամ, 
- Ներդրումային եկամուտ՝ 189,809,493 ՀՀ դրամ, 
- Զուտ շահույթ՝ 192,370,610 ՀՀ դրամ


Ընկերությունը 2017 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին բյուջեի հաշվին է վճարել 139,157,866 ՀՀ դրամ հարկ:
2017թ․ դեկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,756,587,884 ՀՀ դրամ:

 

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: