Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018-03-20

Ամփոփելով 2018 թվականի փետրվար ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 590,763,785 ՀՀ դրամ, 
- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 407,232,425 ՀՀ դրամ,
- Վճարված հատուցումներ՝ 426,755,194 ՀՀ դրամ,
- Կառավարչական ծախսեր՝ 149,362,538 ՀՀ դրամ, 
- Ներդրումային եկամուտ՝ 44,139,071 ՀՀ դրամ, 
- Զուտ շահույթ՝ -49,746,319 ՀՀ դրամ


Ընկերությունը 2018 թվականի փետրվար ամսին բյուջեի հաշվին է վճարել 44,327,176 ՀՀ դրամ հարկ:
2018թ․ փետրվար ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,694,384,447 ՀՀ դրամ

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: