Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018-04-19

Ամփոփելով 2018 թվականի հունվար-մարտ ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 1,864,762,304 ՀՀ դրամ, 
- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 1,429,080,667 ՀՀ դրամ,
- Վճարված հատուցումներ՝ 1,481,521,298 ՀՀ դրամ,
- Կառավարչական ծախսեր՝ 460,882,107 ՀՀ դրամ, 
- Ներդրումային եկամուտ՝ 155,634,448 ՀՀ դրամ, 
- Զուտ շահույթ՝ 66,369,052 ՀՀ դրամ


Ընկերությունը 2018 թվականի հունվար-մարտ ամսին բյուջեի հաշվին է վճարել 173,718,721 ՀՀ դրամ հարկ:
2018թ․ հունվար-մարտ ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,841,031,641 ՀՀ դրամ

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: