Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ԱՄՓՈՓԵԼՈՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018-05-18

Ամփոփելով 2018 թվականի ապրիլ ամսվա արդյունքները՝ ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն արձանագրել է հետևյալ հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները.

- Վաստակած ապահովագրավճարներ՝ 607,727,224 ՀՀ դրամ, 
- Հաշվեգրված հատուցումներ՝ 357,061,745 ՀՀ դրամ,
- Վճարված հատուցումներ՝ 327,033,690 դրամ,
- Կառավարչական ծախսեր՝ 166,181,792 ՀՀ դրամ, 
- Ներդրումային եկամուտ՝ 62,912,088 ՀՀ դրամ, 
- Զուտ շահույթ՝ -57,669,784 ՀՀ դրամ


Ընկերությունը 2018 թվականի ապրիլ ամսին բյուջեի հաշվին է վճարել 36,269,736 ՀՀ դրամ հարկ:
2018թ․ ապրիլ  ամսվա վերջի դրությամբ ընկերության սեփական կապիտալը կազմել է 3,752,892,218 ՀՀ դրամ,

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: