Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ «ԲԻԶՆԵՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ՀԵՏ

2018-06-27

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ն համագործակցության հուշագիր է ստորագրել «Բիզնես Արմենիա» գործարարների աջակցության ակումբի հետ։

Համագործակցության շրջանակներում Ընկերությունը կտրամադրի ռիսկերի բացահայտման և կառավարման անվճար խորհրդատվություն շահառու տնտեսվարողներին, ինչպես նաև կիրականացնի տրանսպորտային միջոցների, գույքի, առողջության, շինմոնտաժային ռիսկերի և բեռնափոխադրումների ապահովագրութուն 10-15% զեղչային համակարգով։

 

#ingoarmenia #businessarmenia #partnership #ինգոարմենիա #բիզնեսարմենիա #համագործակցություն

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: