Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
ՀԻՇԵՑՈՒՄ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻՆ

2018-09-04

Հիշեցնում ենք, որ ԱՊՊԱ պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է այդ մասին անմիջապես, բայց ոչ ուշ, քան 40 րոպեի ընթացքում տեղեկացնել Ձեր ապահովագրական ընկերությանը։ Տեղեկացնելը պարտադիր է՝ անկախ պատահարում Ձեր մեղավոր լինելու կամ չլինելու հանգամանքից։

Պատահարի մասին չտեղեկացումը կամ ուշ տեղեկացումը կարող է հանգեցնել հետադարձ պահանջի կիրառման մեղավոր կողմի նկատմամբ (ապահովագրական ընկերությունը մեղավոր կողմից հետ է վերցնում վճարված հատուցումը)։

Պատահարի ժամանակ կողմերի գործողություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ (էջ 22-25)։

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: